Tarihçe

Kültür Koleji Vakfı ( KEV ) 

Özel öğretime 1930 ‘lu yıllarda başlayan Akıngüç ailesinin kuruculuğunda, 1960 yılında öğretime açılan Kültür Koleji, 56 yıllık deneyime ve parlak bir geçmişe sahiptir. Yurdumuzun en eski özel öğretim kurumlarından biridir. Bu süre içinde binlerce mezun vermiş ve başarılı insanlar yetiştirmiştir. Kültür Koleji, köklü bir eğitim-öğretim kurumu olarak, kuşaktan kuşağa geçen bir eğitim hizmetinin sembolüdür. 

Kuruluşundan bu yana hem nicelik hem nitelik bakımından sürekli gelişen Kültür Koleji, bu gün Kültür Koleji Ataköy Anaokulu, Florya Anaokulu, Bahçeşehir Anaokulu, Kültür2000 Koleji Anaokulu, Kültür Koleji İlk Okulu, Orta Okulu, Kültür2000 Koleji İlk Okulu, Orta Okulu, Kültür Lisesi, Kültür Fen Lisesi, Kültür2000 Lisesi, Kültür2000 Fen Lisesi ile anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim hizmeti veren bütünsel bir kurum olmuştur. Kültür Koleji, 2.000 öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti veren bir okullar topluluğudur. 

Bu hizmetleri daha da geliştirmek ve daha yükseklere taşımak, eğitim alanına verilen desteği arttırmak ve olanakları kısıtlı başarılı öğrencilere verilen burs sayısını daha da çoğaltmak amacıyla Akıngüç ailesi tarafından 1986 yılında Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) kurulmuştur. (Vakfın ünvanı, vakıf senedinde yapılan değişiklikle 15.03.2007 tarihinden sonra “Kültür Koleji Vakfı (KEV)” olmuştur.) Vakıf, Kültür Okullarının gelişimine katkıda bulunmak, eğitim kalitesinin uluslararası standartların üzerine çıkarılmasını sağlamak, bu hizmeti daha iyi ve daha yaygın yapmak, eğitim, öğretim ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak, Türk milli eğitim ve kültürüne katkıda bulunmak suretiyle memleketin sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Vakfın amacı, en genel anlamda, Türk çocuklarının eğitim ve öğretimine hizmet etmektir. 


Vakıf tarafından verilen eğitim bursları ve indirim imkanları ile pek çok sporcu, ressam, müzisyen ve bilim insanının yetiştirilmesine katkı sağlanmış ve sağlanmaya devam etmektedir. 

Vakfımız tarafından Ataköy yerleşkesinde yapılan olimpik ölçülere uygun kapalı spor salonu ve her türlü teknik donanıma sahip 450 kişilik tiyatro-konser salonu, 1995 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştır. 

Yine KEV tarafından 1994 yılında T.C. İstanbul Kültür üniversitesi kurulmasına karar verilerek hazırlık çalışmalarına başlanmış, KEV’in amaçları arasına üniversite kurma hedefi ilave edilmiştir. Uzun çabalar sonucu 09.07.1997 tarih 4281 s. kanunla T.C.İstanbul Kültür Üniversitesi açılmıştır. Bu gün, İKÜ 7 fakülte, 3 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, 17 araştırma merkezi, yüksek lisans ve doktora programları ile 3 ayrı yerleşkede 15.000 öğrenciye eğitim vermektedir. 

 

Duyurular 
Kültür Koleji Vakfı (KEV)

Adres: Ataköy 9-10.Kısım  Kültür Koleji Yönetim Binası Kat:5
34156 Bakırköy / İSTANBUL
Telefon: 0212 559 04 88   dahili   1511, 1519, 1520
Fax: 0212 560 24 53
E-Posta: vakif@kultur.k12.tr